PRIMJENA BIJELOG STROPA

1/ MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE

Slaganje započinje gredicama i s po jednim redom blokova koji formiraju točan raspored.

Unaprijed gotove gredice proizvode se nadvišene, što osigurava nadvišenje konstrukcije.

Ukoliko je potrebno postavljaju se podupore,  te se postavljaju ostali blokovi,  a na mjestima poprečnih rebara ležajnice. Slijedi uvlačenje šipki poprečnih rebara i vijenaca. Rijetkim mikro betonom popunjavaju se preostali dijelovi gredica i poprečnih rebara, te vijenaca (cca 15l betona po m2 konstrukcije).

Već nakon sat vremena strop se može preliti mješavinom cementa i tankoslojnog morta u debljini 3 mm.

Svi dodatni zahtjevi na konstrukciju u pogledu zvučne, toplinske izolacije ili otpornosti na požar rješavaju se dodatnim slojevima sa gornje ili sa donje strane konstrukcije.

Posebne su vrste bijelog stropa one kod kojih se pojavljuju neobično velika opterećenja, veliki rasponi ili jedno i drugo istodobno.  Rješenje se ostvaruje dodatnom pločom od mikro betona ili povišenjem bijelog stropa kombinacijom debljina YTONG ploča 5, 7.5, 10, 12,5 i 15mm.

2/ KROVNE KONSTRUKCIJE

Bijeli strop kao krovna konstrukcija pokazuje sve pozitivne karakteristike ovog sustava. Mala težina, odlične toplinske karakteristike, velika otpornost na potres i požar,  otpornost na nametnike, glavne su značajke koje ne objedinjuje niti jedna druga poznata krovna konstrukcija.

Velike mogućnosti izvođenja različitih ploha, izvođenje prepusta, kao i lagano postavljanje elemenata na velikim visinama, olakšavaju  investitorima i projektantima realizacije svih njihovih ideja.

Slaganje krovne konstrukcije načelno slijedi put slaganja međukatne konstrukcije.

Ulogu sljemena, grebena ili uvale (kod dvo ili višestrešnih krovova) preuzima uvijek barem jedna gredica. Izgradnja prepusta krova analogna je izvedbi konzola u međukatnoj konstrukciji.

Otvori za krovne prozore, krovni svjetlarnici i rubni vijenci za vodu, u tehnologiji bijelog stropa izvode se bez poteškoća. Na monolitiziranu konstrukciju krova slojevi se postavljaju uobičajenim redosljedom.

3/ DOGRADNJE I NADOGRADNJE

Bijeli strop sa malom masom od samo 130-150 kg/m2,  ujedno je i kruta ploča u svojoj ravnini sposobna prenijeti sva vertikalna ili horizontalna opterećenja. Uz pravilno izvedene detalje oslanjanja na glavne nosive ali i na poprečne zidove, postojeći objekt biti će u konačnici seizmički stabilniji i otporniji.

Zadaća kod gotovo svih rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja je izvesti nosivu konstrukciju sposobnu preuzeti sva očekivana opterećenja a da je uz to relativno male mase, kako se dodatno ne bi opteretili postojeći nosivi elementi (grede, zidovi, stupovi, temelji).


Ukoliko je nadogradnja izvedena na način da se zatečena tehnička svojstva vezana uz mehaničku otpornost i stabilnost ne mijenjaju do uključivo 10%, smatra se da rekonstrukcija nema bitan utjecaj na tehnička svojstva postojeće konstrukcije.

4/ REKONSTRUKCIJE I OBJEKTI POD ZAŠTITOM KONZERVATORA

U današnje vrijeme sve je veći udio rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata. Turistički najatraktivnije zone, najuži centar primorskih gradova, obiluju starim zgradama od kojih su neke građene i prije više stotina godina, a koje su često pod zaštitom konzervatora.

U njima redovito nailazimo na dotrajale međukatne i krovne konstrukcije od drvenih grednika koje je potrebno zamijeniti novom konstrukcijom.

Često loš pristup gradilištu u ovakvim slučajevima, onemogućen pristup većim prijevoznim sredstvima i strojevima (primorski gradovi s uskim uličicama), uvjetuje konstrukciju sastavljenu od predgotovljenih elemenata kako bi se mogla ručno transportirati i ugraditi, bez teških alata i strojeva. Također, jako je bitno da nova konstrukcija bude lagana, kako bi se što manje opterećivao postojeći nosivi sustav zidova i temelja.

Bijeli strop je konstrukcija koja zadovoljava sve navedene zahtjeve.

5/ INTERPOLACIJE I SANACIJE DRVENOG GREDNIKA

Ukoliko je moguće, najbolje je ukloniti staru drvenu konstrukciju i zamijeniti je novom. No najčešće je slučaj da gornji i donji stan imaju različite vlasnike i ne renoviraju se istovremeno pa je potrebno izvesti rekonstrukciju podne ploče bez zadiranja u etažu ispod. To se može izvesti postavljanjem konstrukcije bijelog stropa iznad postojeće konstrukcije ili djelomičnim umetanjem u postojeću drvenu konstrukciju.

Kod postavljanja iznad postojeće drvene konstrukcije, gredice bijelog stropa se mogu poduprijeti izrezanim komadima Ytong blokova ili tvrdim polistirenom na drvenu konstrukciju za vrijeme dok se strop ne monolitizira. Nakon toga ova potpora se zdrobi i nestane dodir sa drvenom konstrukcijom.

Ukoliko se bijeli strop mora postaviti u visini drvene konstrukcije,  uz svaku drvenu gredu dolaze po dvije gredice bijelog stropa -po jedna sa svake strane drvene grede. Gredice su odvojene od drvene grede polistirenom kao oplatom za mikrobeton ali i zvučnom izolacijom. Iznad drvene grede na polistiren se postavlja minimalna armaturna mreža i sloj betona debljine 3 – 4 cm. U ovom rješenju armatura poprečnih rebara nastavlja se samo iznad drvenih greda. Privremeno pridržavanje gredica obavlja se vješanjem o gornje drvene grede. Ukoliko je nakon izrade Ytong bijelog stropa u budućnosti potrebno ukloniti postojeći drveni grednik, svi radovi se mogu izvesti iz donje etaže, bez radova u višem katu.

6/STUBIŠTA

Postupak izvedbe stubišta počinje od postavljanja po dvije gredice na rubu podesta, te jednom unutar podesta. Odabir armature nosivih gredica vrši se isključivo na osnovu statičkog proračuna.

Unutrašnjost podesta se popunjava Ytong ispunama, čime se dobiva radna ploha.  Potom se postavljaju gredice kraka i ispunama se popunjavaju krakovi te preostali dio podesta.

Nakon monolitizacije gredica i rebara postavlja se sloj tankoslojnog Ytong morta. Gazišta se mogu izvoditi piljenjem YTONG blokova ili klasično betoniranjem u oplati. Privremeno se pridržavanje gazišta na kosini osigurava čavlima. Rubovi gazišta se čuvaju od oštećenja tako da se prilikom piljenja zatupe. 

 

Scroll to top