O BIJELOM STROPU

1/ OPIS KONSTRUKCIJE

Konstrukcija bijeli strop služi za gradnju međukatnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča i stubišta.

Nezaobilazan je također prilikom rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnji objekata.

Prema priloženom Tehničkom opisu konstrukcije dane su osnovne i najvažnije informacije o konstrukciji.

Tipski projekt izrađen je u BIJELOM DOMU d.o.o., Split, a izradio ga je autor izuma prof. dr. sci. Ante Mihanović, dipl. ing. građ.

Projekt je revidiran na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, a na istom su  izvršena i ispitivanja konstrukcije temeljem kojih je izdan i Certifikat usklađenosti (Atest) konstrukcije.

Sve poslove montaže i monolitizacije konstrukcije trebaju izvoditi Izvoditelji registrirani za poslove gradnje, pridržavajući se uputa i planova iz ove dokumentacije.

2/ DJELOVI BIJELOG STROPA

Bijeli strop se sastoji od sljedećih unaprijed gotovih dijelova: gredica, ležajnica i stropnih blokova te monolitnih dijelova poput glavnog rebra, poprečnog rebra, mikrobetona i tankoslojnog morta. Uz to, u konstrukciju se ugrađuje niz posebnih dijelova na mjestima dodira stropa s vijencima, stupovima i ostalim nosačima.

Gredica

Gredica je unaprijed gotovi dio iz kojeg u postupku dogotovljenja konstrukcije nastaje glavno rebro, udvojeno, trostruko ili niz nosača različite namijene kao što su nosači u ploči ili nosači ispod ploče. Gredica se sastoji iz: dvostrukog izmaknutog RAN nosača, dodatne armature gornjeg i donjeg pojasa (prema čemu se razlikuju različiti tipovi) te izbetonirane pojasnice.

Stropni blok

Stropni blok je unaprijed gotov lakobetonski dio,  zapreminske mase oko 700 kg/m3. Postavlja se između gredica te služi kao skela za hodanje, a nakon zalijevanja rebara i ugradnje završnog sloja tankog morta služi kao konačna konstrukcija. Poprečnim i uzdužnim piljenjem dimenzije bloka se mogu prilagoditi i manjim rasponima. Kod uzdužnog piljenja potreban je oprez jer se smanjuje nosivost bloka.

Ležajnica

Ležajnica je unaprijed gotovi dio koji služi kao oplata poprečnog rebra. Obično se postavlja nakon 4-5 blokova. Pri normalnoj širini rebra se postavljaju jednostruko, a po potrebi se mogu postaviti dvostruko, trostruko i višestruko. Armatura ležajnice je dovoljna za potrebe montiranja. Za funkciju poprečnog rebra dodaje se zasebna armatura.

Tankoslojni mort

Tankoslojni mort je posebno važan sastavni dio bijelog stropa. Postavlja ga se najranije jedan sat nakon ugradnje mikro betona do jednog ili više dana. Mort se načini rijetkim, kao mješavina Ytong morta, cementa i vode. Dodatak cementa se kreće oko 50% zimi i nešto manje ljeti. Mješavina mora biti rijetka toliko da se sama razlijeva po površini. Nanosi ga se slobodnim izlijevanjem.

Scroll to top