DETALJI IZVEDBE

1/OTVORI U PLOČI

Sve vrste otvora u ploči (otvor za stepenište, kanalizacijske i druge cijevi, krovni prozori) se vrlo jednostavno rješavaju sustavom bijeli strop. Ukoliko je otvor širi od 68 cm, treba ga sa svih strana opasati jednostrukom ili dvostrukom gredicom po rubovima. U drugom smjeru se gredice zaokrenu te se ponovno obujmi otvor. Uz rubne gredice s unutrašnje strane se postavi daska kako ne bi došlo do izlijevanja betona prilikom betoniranja.

2/KONZOLNI ISTACI

Konzolni istaci se najefikasnije realiziraju kontinuiranim produljenjem unutarnjih gredica. Ako se smjer unutarnjih gredica ne podudara sa smjerom konzole, tada se dio gredica uz oslonac konzole izbaci kako bi se gredice konzole presedlale preko oslonca na unutrašnji raspon. Unutrašnji oslonac konzole tvori nosač formiran od udvojenih gredica.

3/OSLANJANJE GREDICA UKOPAVANJEM OSLONCA

Umetanje konstrukcije među postojeće zidove uobičajeno se rješava ukopavanjem oslonca gredica. Ukopavanje mora biti izvedeno tako da se gredica može unijeti, pa obično na jednom kraju rupa mora biti dublja. Nakon izrade ukopa, cementnim mortom se pripreme precizna ležišta gredica. Veličina oslona je min 5 cm. Ukoliko se u zidu ne može pripremiti kanal za vijenac, uz sami zid se formira vijenac pomoću dvije ili više ležajnica.

 

4/DETALJ VIJENCA

Glavni vijenac je onaj vijenac koji ide okomito na smjer gredica. Naročito je važno da dio ili sve šipke uzdužne armature vijenca prolaze iza čvorova RAN nosača.
Kod sporednog vijenca (onaj koji ide paralelno sa glavnim rebrima) je naročito važno da se armatura poprečnog rebra kvalitetno usidri u sporedni vijenac.

5/SLJEME BEZ SLJEMENE GREDE

Ovaj detalj je vrlo interesantan jer ne zahtjeva u sljemenu nosivu konstrukciju tipa nosivi zid, AB gredu ili čelični nosač. Može se izvoditi u slučajevima krovova na dvije vode koje imaju nagib veći od 25⁰, i kada sljeme nije duže od 10,0 m. Ovaj detalj se često koristi pri rekonstrukcijama starih objekata na kojima se staro drveno krovište zamjenjuje bijelim stropom.

 

6/GREBENI I UVALE

Grebeni i uvale kod višestrešnih krovova se vrlo jednostavno rješavaju na način da se u greben/uvalu postave dvije gredice-svaka u svojoj ravnini krovne plohe, što olakšava upilavanje i postavljanje stropnih blokova i povećava nosivost grebena/uvale. Ukoliko gredice iz dva smjera nisu u istom pravcu, povezivanje poprečnih gredica se ostvaruje pomoću U sidra.

 

8/KROVNE KUĆICE (LUMINARI, BELVEDERI)

Scroll to top