KONTAKT

BIJELI DOM d.o.o.
Kroz Smrdečac 41/I, 21000 SPLIT
OIB: 07803358296

Tel.: 021/544-371
Tel./fax.: 021/530-506

Mobitel:
+385992166637 Nina Vuletić, dipl.ing.građ.
+385992166636 Tihana Špacal, mag.ing.aedif.

E-mail: bijeli.dom@gmail.com
Web: www.bijelidom.hr

POGON:
P.G.O. KONSTRUKCIJE MIHANOVIĆ
vl. Luka Mihanović
Hrvatskih dragovoljaca 2, 21251 Donje Sitno, Žrnovnica

Mobitel:
+385992487486 Ivan Mihanović
+38598800828 Josip Mihanović

BIJELI DOM (uredi)

KONSTRUKCIJE MIHANOVIĆ (proizvodnja i skladište)

Scroll to top